Innovation
and technology
YOUNG AGE เราค้นคว้าเพื่อสิ่งที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับผิวพรรณ ของคนไทย โดยบริษัทได้ร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางนำมาใช้ อย่างละเอียด ในการนำศาสตร์ด้านผิวพรรณที่ได้รับรางวัลโนเบล เข้ามา มีส่วนในการดูแลผิวพร้อมทำการทดสอบสารสกัดที่นำมาใช้อย่างละเอียด โดยสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ผิวพรรณสถาบัน SPINCONTROL ASIA สถาบันระดับโลกในการทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรา สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ดังต้องการ ทั้งยังปลอดภัยไม่ส่งผลทำลายสุขภาพผิวในระยะยาว
Certificate
การันตีผลลัพธ์ด้วยการทดสอบ
ด้วยการทดสอบจากสถาบันระดับโลก

เพื่อผิวพรรณที่ดีของผู้ใช้ YOUNG AGE เราทุ่มเทศักยภาพทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนา คุณภาพการผลิต รวมถึง บรรจุภัณฑ์จนนำมาซึ่งรางวัล

และการรับรองจากสถาบันชั้นนำระดับโลกที่ผู้คนต่างเชื่อมั่นใน SGS รับรองความอ่อนโยนต่อผิวเป็นพิเศษปราศจากสารปนเปื้อนทุกชนิด

Dermatologically Tested เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยต่อผิวหนัง ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทาง

ตามมาตรฐานสากล

AWARDS
S__287596556
GLOBAL BIZ AWARDS 2021

คุณวัจนา รื่นพิทักษ์  CEO บริษัท ยัง เอจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัล

 ” สุดยอด​ผลิตภัณฑ์​และ​นวัตกรรม​มาตรฐาน​โลก​” ด้วยศาสตร์​แห่ง​รางวัล​โนเบล​และ​สาร​รางวัล​ชนะเลิศ​ระดับ​โลก​ จากโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กร ในหลักคุณธรรม จริยธรรม ที่เข้าถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก เป็นคุณค่าแห่งบุคคลและความสำเร็จ ที่จัดขึ้นโดยชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรักมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางการบริหารบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่การงาน วิสัยทัศน์ จนประสบความสำเร็จในองค์กรหน่วยงาน ทุกสาขาอาชีพ เพื่อเป็นแบบอย่างและกำลังใจในการพัฒนาบ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป

Product of the year 2022@3x
PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022

นิตยสารBusiness+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARD 2022” รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565  จากการที่สินค้าและบริการนั้น ๆ เป็นที่ยอมรับของตลาดและแสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจขององค์กรที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค และผ่านการโหวตคัดเลือกจากผู้บริโภค โดยมอบให้กับองค์กรใน 10 ประเภทสินค้าและบริการ รวม 38 รางวัล ซึ่งผลิตภัณฑ์ครีมแก้ฝ้า ภายใต้แบรนด์ Y8 โดย บริษัท ยังเอจ คอร์ปอเรชั่น เป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลจากความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประเภทแก้ฝ้า Glow Overnight Cream ด้านความเป็นเลิศสาขาวิจัยและพัฒนายอดเยี่ยมแห่งปี ในประเภทอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม

ttopsme2022
THAILAND TOP SME AWARDS 2022

นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้า ภายใต้ความร่วมมือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดงานมอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ภายใต้แนวคิด “Restructuring Businesses for BCG Business Model” จัดงานมอบมอบรางวัลอันทรงเกียรติและเครื่องหมายแห่งความสำเร็จ THAILAND TOP SME AWARDS 2022

 โดยรางวัลนี้จะมอบให้แก่ผู้ประกอบการที่สามารถปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงถือได้ว่าเป็น “สุดยอดเอสเอ็มอี” อย่างแท้จริง สร้างเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าให้กับธุรกิจ อันส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจของตนเอง โดยบริษัท ยัง เอจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัลการวิจัยและพัฒนายอดเยี่ยมแห่งปี

Award2022@3x
PRODUCT INNOVATION AWARDS 2022

นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2022” รางวัลที่มอบให้กับสุดยอดสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมแห่งปี 2565 ที่มอบให้กับองค์กรที่คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่ตรงใจผู้บริโภคมากที่สุด  ใน 14 ประเภทสินค้าและบริการและให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการลงคะแนนโหวตเลือกสินค้าหรือบริการที่มีนวัตกรรม โดยในรางวัลประเภทผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้า บริษัท ยังเอจ คอร์ปอเรชั่น เป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลจากความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประเภทแก้ฝ้า Glow Overnight Cream

Awards2023@3x
Product Innovatios awards 2023

นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2023” รางวัลที่มอบให้กับสุดยอดสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมแห่งปี 2566 อันเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จ โดยมอบให้แก่องค์กรที่คิดค้นและพัฒนาในด้านสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมที่โดดเด่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดใน 12 ประเภทสินค้าและบริการ รวม 20 รางวัล

โดยบริษัท ยัง เอจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัลสุดยอดสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมแห่งปี 2566 ในสาขา ผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม