PRODUCT INNOVATION AWARDS 2022

นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2022” รางวัลที่มอบให้กับสุดยอดสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมแห่งปี 2565 ที่มอบให้กับองค์กรที่คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่ตรงใจผู้บริโภคมากที่สุด  ใน 14 ประเภทสินค้าและบริการและให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการลงคะแนนโหวตเลือกสินค้าหรือบริการที่มีนวัตกรรม โดยในรางวัลประเภทผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้า บริษัท ยังเอจ คอร์ปอเรชั่น เป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลจากความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประเภทแก้ฝ้า Glow Overnight Cream