Marketing Manager

pin location สถานที่ปฏิบัติงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
salary icon เงินเดือน35,000 – 80,000
number of positions icon อัตรา1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนด้านการตลาดทั้งระบบให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดในช่องทาง ทั้งOffline และ Online
 • สำรวจ วิเคราะห์ แนวโน้มทางการตลาด คู่แข่ง และประเมินสถานการณ์ผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพตลาดในกลุ่มธุรกิจใกล้เคียงเพื่อขยายฐานกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารจัดการช่องทางการขาย โปรโมชั่นต่างๆ การคิดแคมเปญการขายทั้ง Offline และ Online ให้เกิดประสิทธิผล
 • บริหารจัดการภาพลักษณ์ของแบรนด์และสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
 • จัดทำรายงานสรุปที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์นำเสนอผู้บริหาร
 • กำหนดแนวทางและบริหารจัดการงบประมาณ ต้นทุนค่าใช้จ่าย และกำไรขาดทุน รวมถึงวิเคราะห์และวางแผนเพื่อผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • บริหารทีมขาย ทีมดิจิตอลให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประการณ์ช่องทางการขายทาง modern trade จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 27-35ปี (ต้องมีประสบการณ์)
 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการทำการตลาดทั้ง Online , Offline และ Modern Trade อย่างน้อย2-5 ปี
 4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ มีภาวะผู้นำสูง สามารถบริหารจัดการบุคลากรในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้เป็นอย่างดี
 6. มีทักษะด้านการสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดี ทำงานเป็นทีม รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หาแนวทางใหม่ๆด้านการตลาดได้ และมี Growth Mindset พัฒนาตัวเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
 9. มีบุคลิกภาพที่ดี
 10. มีความเข้าใจเรื่องการสร้าง Storytelling, Personal Branding และBranding เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

– บาร์ขนม
– บาร์กาแฟสดและเครื่องดื่ม
– ของทานเล่นโฟรเซ่น
– ประกันสังคม
– งานเลี้ยงบริษัทประจำปี
– งานกินเลี้ยงบริษัท ทุก 2-3เดือน
– กิจกรรมประจำกลุ่ม
– เค้กวันเกิด
– งานสัมมนา และคอร์สฝึกอบรม
– ทริปท่องเที่ยงประจำปี
– โบนัสทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ
– โบนัสประจำปี / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
– ตรวจสุขภาพประจำปี (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
– ประกันกลุ่ม (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ยัง เอจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
165/22 หมู่บ้าน เนอวานา แอทเวิร์ค รามอินทรา ถนนรามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 063-960-2366

LINE ID: hryoung8

Similar Posts