THAILAND TOP SME AWARDS 2022

นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้า ภายใต้ความร่วมมือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดงานมอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ภายใต้แนวคิด “Restructuring Businesses for BCG Business Model” จัดงานมอบมอบรางวัลอันทรงเกียรติและเครื่องหมายแห่งความสำเร็จ THAILAND TOP SME AWARDS 2022

 โดยรางวัลนี้จะมอบให้แก่ผู้ประกอบการที่สามารถปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงถือได้ว่าเป็น “สุดยอดเอสเอ็มอี” อย่างแท้จริง สร้างเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าให้กับธุรกิจ อันส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจของตนเอง โดยบริษัท ยัง เอจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัลการวิจัยและพัฒนายอดเยี่ยมแห่งปี