Product Innovatios awards 2023

นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2023” รางวัลที่มอบให้กับสุดยอดสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมแห่งปี 2566 อันเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จ โดยมอบให้แก่องค์กรที่คิดค้นและพัฒนาในด้านสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมที่โดดเด่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดใน 12 ประเภทสินค้าและบริการ รวม 20 รางวัล

โดยบริษัท ยัง เอจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัลสุดยอดสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมแห่งปี 2566 ในสาขา ผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม