การคืนสินค้า
1.หลังจากได้รับสินค้าแล้วลูกค้าต้องถ่ายคลิปวิดิโอทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานในการแจ้งเคลม กรณีสินค้าเสียหาย และห้ามแกะสินค้าที่เสียหายเพิ่มเติม ลูกค้าสามารถส่งคลิปวิดิโอเพื่อแจ้งปัญหากลับมาให้ YOUNG 8 ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อไปแล้ว
2.ลูกค้าต้องส่งสินค้าที่เกิดปัญหากลับมาให้ YOUNG 8 ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อไปแล้ว
3.กรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายอันเกิดจากการผลิต และ/หรือ การจัดส่งของ YOUNG 8 ทางบริษัทฯยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่ โดยบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.กรณีลูกค้าแพ้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงสินค้า โดยลูกค้าจะต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ที่บ่งชี้อาการอย่างถูกต้อง (บริษัทจะพิจารณาคืนเงินให้ไม่เกินวงเงินที่ลูกค้าชำระเข้ามา และขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่คงเหลือในสภาพสมบูรณ์)
5.เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ [email protected] และระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อ Young 8 ได้รับคำร้องของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทางอีเมล์ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
6.เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:
6.1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.y8-thai.com
6.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือเปิดใช้แล้ว
6.3 ไม่มีหลักฐานคลิปวิดิโอ กรณีสินค้าเสียหาย
6.4 เอกสารใบรับรองแพทย์ที่บ่งชี้อาการอย่างถูกต้อง กรณีเคลมแพ้
6.5 ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

การคืนเงิน
บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้
1.บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย
2.กรณีลูกค้าแพ้และมีเอกสารใบรับรองแพทย์ที่บ่งชี้อาการอย่างถูกต้อง (บริษัทจะพิจารณาคืนเงินให้ไม่เกินวงเงินที่ลูกค้าชำระเข้ามา และขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่คงเหลือในสภาพสมบูรณ์)

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า
1.กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
2.กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วันทำการ

นโยบายการยกเลิก
กรณีที่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้หรือไม่ได้ ?
•ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว